Looduspõhised lahendused

Tallinnas 24-26. oktoobril, 2017

Siin on info töötoast „Looduspõhised lahendused Eestis“. Täpsem info NBS konverentsist koos päevakava ja registreerimisteabega on leitav ​kodulehel nbs2017.eu​ inglise keel​es​.

Eesti päev 24. oktoobril         Vaata esitletud ettekannet Programmis

Loodus ja linn kõlavad vastandlike mõistetena. Aga kas see on nii? Looduse ja linna tasakaal on aja  jooksul vägagi muutunud – esimesed linnad olid vaid saarekesed valdavalt loodusliku ja pool-loodusliku maastiku keskel. Tasapisi linnad tugevnesid ja tõrjusid üha enam loodust oma piiridest välja – maapind kattus kivi, betooni ja asfaldiga, jõed kadusid maa alla ja inimese ’lubadeta’ taimed ja loomad ei olnud enam linna teretulnud.

Seejärel jõuame praegusesse aega, kus me erineval moel kutsume loodust linna tagasi, aga seekord juba eesmärgiga loodusega üheskoos linnaelu igal moel paremaks muuta. Siit algavadki looduspõhised lahendused, millega tutvume lähemalt 24. oktoobril.

Võtame vaatluse alla erinevad valdkonnad – kuuleme teadjatelt ja praktikutelt, kuidas erinevate eluvormide, nt puude, lehmade, niidutaimede, mesilaste jt, linnas koos elada, kuidas nad saavad olla meile kasulikud ja mida meie nende heaks teha saame. Saame teada, kuidas veega linnas looduslikke ökosüsteeme jäljendavalt ringi käia. Ka haridus saab olla linnas rohkem või vähem loodusega seotud – hariduspraktikud räägivad just rohkem loodusega seotud olemise võimalusest konkreetsete näidete varal. Linnas elavad ka inimesed, kes võivad moodustada ka ühiselt aeda harivaid ja linna elavdavaid kogukondi – ka sellest kuuleme.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eestistumise ametlik konverents „Looduspõhised lahendused: innovatsioon igapäevaseks“ toob kokku juhtivad teadlased, poliitikud ja ettevõtjad kogu maailmast ja võimaldab neil jagada oma kogemusi, kuidas loodusel põhinevat innovatsiooni ja ökoinnovatiivseid tehnoloogiaid saab mitmetel elualadel kasutada.

 

NBS2017 konverentsi üldinfo

Maailm on vastakuti mitmete katsumustega, mis on seotud kliimamuutuse, jätkusuutmatu linnastumise ja loodusliku kapitali kaotamisega. Looduskatastroofide risk suureneb ja heaolu väheneb. Olukorra lahendamiseks saab looduslike ökosüsteemide ja nende teenuste omadusi uurida ning kasutada mitmetel kasulikel viisidel.

Looduspõhised lahendused (Nature-based Solutions – NBS) pakuvad võimalusi lahendada ühiskonna probleeme nagu kliimamuutus, veevarustuse ja toidu kindlustatus, tervis jm. läbi looduse jätkusuutliku haldamise ja kasutuse. Näiteks rohelised katused ja seinad linna hoonetel aitavad hoida kuumadel perioodidel temperatuuri madalamal, koguda tormivett, vähendada õhu saastatust ja tõsta inimeste heaolu suurendades samal ajal liigirikkust.

Looduspõhised lahendused loodav ka uusi „rohelisi“ töökohti ja majanduskasvu läbi uute toodete ja teenuste, mis väärindavad looduslikku kapitali selle ammendamise asemel.

Konverents keskendub viiele peamisele teemale:

  • Sini-rohetaristu nutikates linnades
  • Integreeritud veemajandus looduslike süsteemidega
  • IKT kui looduspõhiseid lahendusi ja ökosüsteeme toetav tööriist
  • Ökoloogiline restaureerimine ökoinnovatsiooni abil
  • Looduspõhised lahendused ringmajanduses

73% Euroopa elanikest elavad täna linnades ja see number suureneb. Seetõttu on oluline, et linnastumine toimuks jätkusuutlikult. Linnade tõhusamaks muutmisel on oluliselt keskendutud nutilinnade arendamisele kuid neid tehnoloogiaid saab kasutada kooskõlas looduspõhiste lahendustega, et linnade vastupidavust ja kodanike heaolu veel enam suurendada.

Looduspõhistel lahendustel on palju potentsiaali ka veemajanduse probleemide lahendamisel. Mitmed linna alad on vastuvõtlikud üleujutustele ja tugevatele vihmadele ning pidevalt kasvavad meie ootused reovee puhastamisele. Looduspõhised sini-rohetaristu projektid saavad aidata nende probleemidega võitlemisel.

Konverents toob esile ka viimased info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendused, mis võivad looduspõhiste lahenduste arendamist toetada. Nende hulka kuuluvad näiteks geograafiliste infosüsteemide (GIS) kasutamine, keskkonnaandmete analüüs ja mobiilsed rakendused, mis aitavad loodus-süsteeme paremini seirata, planeerida ning hallata.

Lisaks konverentsile on planeeritud mitmed satelliit-üritused nagu JPI seminar ja töötuba, kohalik töötuba „Looduspõhised lahendused Eestis“. Ürituse raames kohtuvad ka rahvusvahelised organisatsioonid „Future Earth“, „Green Spider Network“, „Forest-based Sector Technology Platform“ ja „Deltares“. Rahvusvahelised looduspõhiste lahenduste projektid EnRoute ja ThinkNature korraldavad konverentsi ajal kohtumisi ja avavad oma platformid.