Tiiu Koff

Linnas asuvate korrastatud parkide kõrval leidub taimestikuga kaetud tühermaid, mis paiknevad hüljatud tööstus- või elurajoonides, endiste raudteetrasside läheduses ning maanteeservadel. Tühermaad võivad olla aktiivsest kasutusest väljas aasta või kaks või koguni aastakümneid. Negatiivsele kuvandile vaatamata pakuvad tühermaad erinevatele elusorganismidele mitmekesiseid elupaiku ja varjumisvõimalusi väärtuslikele liikidele ning olla olulised öksüsteemiteenuste pakkujad. Kasvatades teadlikkust, tuginedes teaduspõhistele argumentidele tuleb püüelda sinnapoole, et neist negatiivse alatooniga kohtadest saaksime kujundada inimsõbraliku linnaruumi, kus oleks oma koht nii loodusel kui inimestel.

Tiiu Koff on Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi geoökoloogia professor ja Ökoloogia keskuse vanemteadur, kes tegutseb bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas ja kelle viimase aja tegemised on seotud keskkonnaseisundit hõlmavate uuringutega, seda ka linnalises keskkonnas.