Erki Naumanis

Mesindamise võimalikkusest linnaruumis. Millele tähelepanu pöörata? Mis on erinevused linnas mesindamisel võrreldes maal mesindamisega? Mis on linnamee eelised tavalise mee ees? Linnamesinduse populariseerumisest kogu maailmas.

Olen Tallinna linnas tegutsev hobimesinik. Mesilastega tegelemist alustasin 2010. aastal. Linnamesindust harrastan viimased 3 aastat. Tallinnas läheb talvele praeguse seisuga vastu 20 mesilasperet ja teine samapalju talvitub linnapiirist väljaspool. Põhitöö on mul siiski IT valdkonnas ja mesilaste juurde pöördun ma lõõgastuma – nendega tegeledes ei saa kiirustada.